ЗВІТ

про роботу управління  земельних відносин за 2013 рік

В  2013 році управління земельних відносин виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (надалі - Управління)  свою діяльність проводило відповідно до затвердженого плану роботи та Положення.

За вказаний період управлінням було підготовлено:

              331 проект договорів оренди землі та додаткових угод до договорів оренди, які були передані орендарям для подальшої реєстрації; 

        131  договір про добровільне відшкодування Івано-Франківській міській раді за використання  земельних ділянок без правовстановчих документів;

-   14 договорів авансового внеску за викуп земельних ділянок.

На розгляд виконавчого комітету та сесії міської ради  управлінням земельних відносин  були підготовлені проекти рішень по ряду питань, серед яких:

                -   надання дозволів на складання проектів відведення – 5 рішень (146 питань); затвердження проектів відведення та передачі в оренду земельних ділянок – 5 рішень (57 питань);

      -    передача в суборенду земельних ділянок – 6 питань;

      -    продовження термінів оренди землі – 6  рішень (196 питань);

    -  про надання дозволу на продаж земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста – 4 рішення (16 питань);

                  -    про  продаж земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста – 3 рішення (16 питань).

Орендні відносини

 Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Затверджений розпис на

Фактичне виконання за

2013рік,

тис. грн.

Виконання до розпису 2013 рік у %

Прогно-

зовані

показни-ки на 2014 рік,

тис. грн.

2013 рік,

тис.грн.

Орендна плата з юридичних осіб

25456,5

21173,0

83,2

23000, 0

Орендна плата з фізичних осіб

5000,0

3303,9

66,1

3500, 0

 

Для порівняння: в 2012 році від орендної плати з юридичних осіб надійшло 21394,4 тис. грн., з фізичних осіб – 3721,8 тис. грн.

Варто зазначити, що негативно на процес реєстрації договорів по оформленню користування/володіння земельними ділянками вплинуло введення в дію  з 01.01.2013 р. змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», через що реєстрація договорів оренди, купівлі-продажу земельних ділянок та ін. не проводилась без здійснення державної реєстрації права комунальної власності територіальної громади на такі земельні ділянки.

З метою врегулювання даної ситуації, управління земельних відносин неодноразово ініціювало проведення нарад спільно із Реєстраційною службою Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківської області щодо забезпечення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки комунальної власності.

Фактично державна реєстрація договорів оренди та купівлі-продажу земельних ділянок розпочалася лише в другому півріччі 2013року, після внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки.

Таким чином, з ініціативи управління, в другій половині 2013 року зареєстровано 193 договори оренди землі та додаткових угод до договорів на загальну суму 4,05 млн. грн.

Враховуючи вищенаведене, вважаємо, що якщо б реєстрація правовстановлюючих документів на землю проводилася протягом звітного року, то вдалося би наблизитися до виконання планових показників бюджету від орендної плати за землю. 

Продаж земель

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Затверджений розпис на

2013рік,

тис. грн.

Фактичне виконання на 2013рік,

тис. грн.

Виконання до розпису 2013 рік у %

Прогно-

зовані

показники на 2014 рік,

тис. грн.

Надходження від продажу землі

3667,4

3703,0

101,0

7000,0

В 2012 році від продажу надійшло до бюджету 7212,8 тис. грн. (100 % виконання плану).

Різниця в надходженнях від продажу землі в 2012 та 2013 роках пояснюється надходженням в 2012 році 50 % (4,4млн.грн.) суми від продажу земельної ділянки площею 9,759га по вул. Індустріальній,34 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» для обслуговування цілісного майнового комплексу (загальна вартість - 8,8 млн.грн. з розтермінуванням платежів на 60 місяців).

За 2013 рік укладено 16 договорів купівлі-продажу земельної ділянки на суму 2 970 295,00 грн., в тому числі 5 договорів з розстроченням платежу на суму 475 964,00 грн. і 11 договорів без розстроченням платежу на суму 2 494 331,00 грн.

В процесі надходження інформації постійно оновлюються бази даних, проводиться моніторинг за сплатою згідно з умовами договорів. Крім цього, ведеться постійний контроль за сплатою коштів від продажу землі за договорами купівлі-продажу з розтермінуванням платежу. Покупцям, які  порушують договірні умови щодо сплати коштів до бюджету, здійснюється нарахування пені, 3% річних та штрафних санкцій згідно з умовами договорів та законодавства України.

Підготовка земельних аукціонів

Управлінням земельних відносин виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради в розрізі своїх посадових обов’язків займається підготовкою земельних аукціонів.

В підготовку до проведення аукціонів входять оголошення конкурсів по визначенню  виконавців землевпорядних робіт, землеоціночних робіт та визначення виконавця торгів, здійснення оплати за виконані види робіт.

В зв’язку із змінами в земельному законодавстві щодо порядку проведення земельних торгів управлінням проведено наступну роботу:

Здійснено інвентаризацію рішень, що стосуються проведення земельних аукціонів та пропозицій щодо формування, продажу на них земельних ділянок та подано на сесію міської ради проект рішення (від 14.05.2013р. №1060-35) "Про продаж земельних ділянок або прав на них  на конкурентних засадах", яким скасовано неактуальні рішення міської ради з питань що стосуються земельних аукціонів. Вказаним рішенням також визначено  механізм документообігу, що передує прийняттю рішення про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та підготовки лотів до проведення земельних торгів.

У відповідності до "Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах", затвердженим наказом Мінагрополітики України від 25.09.2012р. №579, створено комісію по конкурсному відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів (аукціонів) персональний склад якої затверджено розпорядженням міського голови від 04.06.2013р.  № 231-р.

З моменту утворення комісії по даний час відбулося5 засідань.

Крім того, комісією опрацьовано перелік ділянок, які пропонувалися для продажу на аукціоні, в результаті чого прийнято рішення сесії міської ради від 18.10.2013р. № 1248-38 "Про виключення з переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення з продажу права власності на конкурентних засадах (на умовах аукціону)".

За результатами проведеного конкурсу від 09.08.2013 року  щодо відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва спортивного комплексу з мініфутболу, орієнтовна площа – 2,5 га, місце розташування: в районі Пасічної (поблизу, так званого, "німецького" озера) визначено переможця конкурсу, з яким укладено договір на виконання робіт із землеустрою, які мають бути виконані до 28.02.2014 р.

На засіданні комісії, яке відбулося 03.12.2013р., визначено виконавця земельних торгів, на які виставляються земельні ділянки для будівництва комплексу обслуговування автомобілів з приміщеннями адміністративного призначення площею 0,0715 га по вул. Хриплинська, 5а,  для багатоквартирного житлового будівництва з вбудованими приміщеннями громадського призначення площею 0,1866га на розі вулиць Стуса-Миколайчука. Даний протокол затверджений 24.12.2013 року рішенням Івано-Франківської міської ради і на 19 лютого 2014 року призначено проведення земельних торгів. Стартова ціна продажу вказаних земельних ділянок близько 250 тис. грн.

Про роботу комісії та конкурсний відбір виконавців робіт постійно подається інформація на сайти міської ради та Держземагенства.

   В 2014 році  управлінням буде значно активізована робота в даному напрямку.

Претензійна робота

За звітній період підготовлено та направлено 349 повідомлень, 309 претензій суб’єктам землекористування, щодо закінчення (продовження) договорів оренди земельних ділянок. В зв’язку з ігноруванням вимог, управлінням направляються матеріали в Держсільгоспінспекцію в області (передано інформацію по 535 СПД, які використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів)та матеріали претензійної роботи в органи прокуратури для ініціювання проведення перевірок додержання вимог земельного законодавства (в ІІ півріччі направлено 14 пакетів документів).

При цьому слід відзначити вкрай негативну роботу Держсільгоспінспекції щодо проведення перевірок на території міста з вищезазначених питань. Так, протягом 2012 -2013 років інспекцією такі перевірки  практично не проводились. З даного приводу управлінням неодноразово повідомлялись органи прокуратури, ОДА та Держсільгоспінспекції України.

Протягом 2013 року до Івано-Франківської міської ради  надійшло два інспектуючих документи, щодо перевірки дотримання вимог земельного законодавства. Зазначені СПД були викликані на засідання комісії міськвиконкому по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі та землекористувачам яке відбулося 19.09.2013 року та 27.09.2013 року.     

На виконання  рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 31.10.2013 року №593 «Про затвердження Актів визначення розміру збитків Івано-Франківській міській раді (неодержаних доходів від орендної плати за землю), управлінням земельних відносин підготовлено та направлено листи до СПД, по яких рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради  затверджено акти визначених розмірів збитків Івано-Франківській міській раді, до яких долучені копія рішення, копія акту про визначення збитків власнику землі та договір добровільного відшкодування підписаний міським головою в  3-х прим. по кожному СПД окремо.

Також листами суб’єктів підприємницької діяльності повідомлено про те, що в 10-денний термін з дня надходження повідомлення письмово повідомити управління земельних відносин про результати розгляду.

Станом на 31.12.2013 року повідомлені суб’єкти господарювання, не підписали договори добровільного відшкодування та не відшкодували збитки за рахунок власних коштів. Управлінням земельних відносин готуються матеріали для передачі до юридичного відділу для підготовки відповідних позовних заяв про відшкодування збитків та вжиття інших заходів, спрямованих на поновлення порушених прав територіальної громади м. Івано-Франківська у сфері земельних відносин.

По 16 суб’єктах господарювання матеріали направлені управлінням до юрвідділу, яким підготовлено та подано до судів 10 позовних заяв про стягнення збитків, 7 з яких знаходяться в провадженні судів різних інстанцій, а по 4 позовах про стягнення коштів задоволено, а саме по ТзОВ «ЄТГ-Карпати» на 26,7 тис.грн.(кошти сплачено в бюджет), по СПД Петракова О.І. на 359 тис.грн. (подано апеляцію), по СПД Співак В.О. на 344,9 тис.грн., по Васін О.В. на 16,4грн. (останні два судові рішення перебувають на примусовому виконанні в органах ДВС).

          Інвентаризація земель

Рішенням  XLIV СЕСІЇ п’ятого демократичного скликання  від 30.07.2009 року міської ради затверджено Програму проведення інвентаризації  земель міста Івано-Франківська до 2014 року.

Управління листом від 12.12.12р. № 2954/01 -19/01 -в подало пропозиції до проекту бюджету м. Івано-Франківська на 2013 рік, яким зокрема запропоновано передбачити кошти на Програму інвентаризація земель міста (в т. ч. розмежування державних і комунальних земель) та впровадження електронно-кадастрової системи технологічного обліку та геоінформаційної системи міста, яка передбачає забезпечення захисту отриманої інформації, а саме створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ), згідно вимог законів України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних». Однак дані пропозиції при затвердженні бюджету 2013 року не враховані. На виконання вказаних робіт у 2014 році, управлінням направлені пропозиції при формуванні бюджету (542 тис. грн.).

Встановлення межі міста

Проведення землевпорядних робіт по встановленню межі міста виконує ДП "Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"), загальна вартість робіт – 215143,2 тис. грн.  В 2013 році сплачено 43 тис.грн.

На сьогоднішній день, по вищевказаному договору виконана наступна технічна робота:

-        отримано і проаналізовано дані державного земельного кадастру державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (І-ІІ розділи форми 6-зем);

-       проаналізовано проекти формування та встановлення меж сільських рад Тисменицького району, які прилягають до території м. Івано-Франківська, а також рішення Івано-Франківської обласної ради від 27.08.1999р. №188-9/99 «Про затвердження проектів формування території та встановлення меж сільських, селищних та міських рад»;

-        складено схеми рекогностування;

-        проведено та погоджено польове обстеження меж сільських рад;

-        підготовлено картографічну основу для розробки проектів встановлення меж вищевказаних сільських рад;

-       прокладено теодолітні ходи по межах сільських рад Івано-Франківської міської ради;

-       проведено зйомку ситуації окремих контурів.

Рішенням 36 сесії Івано-Франківської міської ради від 20.06.2013 р. №1138-36 погоджено умови угоди про врегулювання земельного спору по встановленню межі м. Івано-Франківська та с.Загвіздя  Тисменицького району.

Рішенням 14 сесії Загвіздянської сільської ради від 27.06.2013 року погоджено умови угоди про врегулювання земельного спору по встановленню межі м.Івано-Франківська та с.Загвіздя Тисменицького району.

На сьогодні, проект землеустрою щодо встановлення меж міста готується для подачі в Держземагенство України, з метою проходження державної землевпорядної експертизи.

  Різне

За участю управління відбулося 8 засідань узгоджувальної комісії міськвиконкому по вирішенню спорів з приводу суміжного землекористування, на яких розглянуто  -  54 питання.

Управлінням в межах ведення погосподарського обліку, за звітний період по зверненнях громадян, видано 2189 довідки про членство в особистих селянських господарствах.

Управлінням земельних відносин розроблено та затверджено рішенням сесії міської ради від 24.12.2013 р. № 1299-40 Порядок ведення обліку особистих селянських господарств (погосподарського обліку) на територіїміста Івано-Франківська, подано на затвердження сесії міської ради проект рішення «Про затвердження  цільової програми заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в м. Івано-Франківську до 2020 року», розробляється нове «Положення про оренду земельних ділянок комунальної власності у м. Івано-Франківську та порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки».

Розглянуто 1220 звернень юридичних та фізичних осіб.

Крім того, протягом 2013 року щоденно одним з спеціалістів управління проводився прийом документації та консультації громадян і СПД у центрі надання адміністративних послуг. За звітний період було прийнято та зареєстровано  2983 пакети документів на надання адміністративних послуг (в тому числі: 537 з Дозвільного центру, 2446 з Центру надання адміністративних послуг).

Заходи щодо  покращення ефективності використання земель комунальної власності територіальної громади міста:

 1. Активізувати роботу Державної інспекції сільського господарства, в частині  складання актів перевірок дотримання земельного законодавства, з метою їх розгляду на комісії по відшкодування збитків за фактичне користування землею.
 2. Продовжити роботу по початку здійснення громадського контролю за використанням та охороною земель (передбачено ст. 190 ЗКУ). Так, управлінням земельних відносин було розроблено «Положення про громадський контроль за використанням та охороною земель на території Івано-Франківської міської ради», яке погоджене рішенням міської ради 08.08.2013 року за №1189-37. Положення було направлено на затвердження в Держсільгоспінспекцію  України. Однак, через 3 місяці отримано відмову у його затверджені.
 3. Ініціювати виділення коштів на проведення інвентаризації земель міста Івано-Франківська. Проведення інвентаризації дозволить визначити всіх власників та користувачів земельних ділянок на території міста Івано-Франківська, в т.ч. встановити факти безпідставного, незаконного, нецільового використання земельних ділянок, що в свою чергу розширить поле діяльності для ведення претензійної позовної роботи в т.ч. по стягненню боргів. Також інвентаризація земель дозволить виявити вільні території, що можуть бути сформовані для продажу на конкурентних засадах.
 4. Співпраця з реєстраційною службою Івано-Франківського міського управління юстиції, а саме з метою покращення повноти надходжень до бюджету  коштів від плати за землю у разі отримання від органів державної реєстрації інформації про нових власників будівель і споруд, що розташовані на земельних ділянках комунальної власності управлінням будуть вживатися заходи по направленню на їхню адресу письмових пропозицій про необхідність укладення договорів оренди таких земельних ділянок.
 5. Покращення інформаційної співпраці з ДПІ у м. Івано-Франківську щодо декларування суб’єктами господарювання плати за землю.
 6. Інформування прокуратури м. Івано-Франківська про суб`єктів господарювання, які використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів та проведену управлінням роботу, оскільки відповідно до ЗУ «Про прокуратуру» та «Про судовий збір»  прокурор за наявності для цього підстав при виявленні порушень закону у межах своєї компетенції має право на подання в інтересах територіальної громади позовної заяви в порядку цивільного, адміністративного, господарського судочинства. При цьому, вони звільнені від сплати судового збору.
 7. Розробка та впровадження нової редакції Положення про оренду земель комунальної власності територіальної громади м. Івано-Франківська.
 8. Розробка та впровадження в дію Положення про земельні сервітути.
 9. Поновлення матеріалів нормативної грошової оцінки земель міста.
 10. Включення в договори оренди об`єктів комунального майна плати за землю.
 11. Активізація роботи по проведенні в 2014 році земельних торгів.
 12. Розробка Положення про порядок роботи узгоджувальної комісії при міськвиконкомі.
 13. Розробка та впровадження нового положення про Продаж земельних ділянок комунальної власності.

Начальник управління                                                           К. Обладан