1. Порядок передачі у власністьта користування земельних діляноккомунальної власності ум.Івано-Франківську
  2. Порядок продажу земельних ділянок комунальної власності територіальні громади м. Івано-Франківська
  3. Положення про узгоджувальну комісію виконавчого комітету міської ради по розгляду земельних спорів
  4. Цільова програма заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в м. Івано-Франківську до 2020 року
  5. Програма цільового використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на 2015-2020 роки
  6. Порядок ведення обліку особистих селянських господарств (погосподарського обліку) на території міста Івано-Франківська
  7. Про затвердження складу узгоджувальної комісії виконавчого комітету міської ради по розгляду земельних спорів
  8. Про затвердження персонального складу комісії по конкурсному відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів (аукціонів)
  9. Положення про здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у м. Івано-Франківську
  10. Положення про комісію з визначення збитків та відшкодування територіальній громаді м. Івано-Франківська збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства        

ПОШУК РІШЕНЬ МІСЬКОЇ РАДИ