Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу землеустрою м. Івано-Франківська управління земельних відносин

кваліфікаційні вимоги:

освіта вища не нижче ступеня бакалавра; знання законодавства у земельній сфері; стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за професією не менше 3-х років;

володіння комп’ютером та офісними програмами на рівні користувача.

Для участі в конкурсі необхідно подати наступні документи:

заяву про участь в конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

декларацію про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції»;

копію документа, який посвідчує особу; копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності)

Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надає відділ кадрів виконавчого комітету міської ради.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу (після 14.00) за адресою: вул. Грушевського, 21, 3-й поверх, кабінети: 319-320. Телефон для довідок: 55-20-60.

(оголошено: газета "Західний кур’єр", 14 травня 2020 року (1749)